Select your language

Suid Afrikaanse Saalperde

Suid Afrikaanse Saalperde
Beide broers het ’n geweldige passie vir hierdie pragtige diere. Die liefde vir hierdie diere het ontstaan toe Hentie Wiese vir sy seuns die merrie, Mary Poppins vul by die Kareeberg veiling aangekoop het.

Dries het die hings Pride and Glory aangekoop by Pieter Jakobs van die Saratoga Stoet van Faure Smith.

Die eerste vulletjies is in opleiding en sal hoofsaaklik gebruik word vir skoudoeleindes.