Select your language

Nguni/Tuli

Hatata Nguni Tuli
Die Karoo is ‘n baie geharde, semi-woestyn area van ons land. Op ‘n Karooplaas is daar dele wat beter benut kan word deur ‘n ander ras.

As deel van Wiese Besigheids Trust se diversifiseringsdoelwitte word Nguni/Tuli bees aangehou om hierdie veld te benut. Die bees wat hier aangehou word moet ver afstande kan aflê om kos te vind, daarom moet die ras baie gehard wees en het ook ’n kleiner bouvorm om te oorleef.

Om optimale produksie te verseker vir hierdie geharde toestande word die Tuli bul en die Nguni koei met mekaar geteel. Hierdie kruisteling verseker vir ons ’n beter verkoopbare produk vir voerkraaldoeleindes.