Select your language

Merino's

Merinos
Wiese Besigheids Trust se Kasteel Merino boerdery bestaan uit ’n enkel stoetery, 1ste seleksie en 2de seleksie Kasteel Merino kudde- en hammelboerdery.

Die 1ste seleksie ooie word gepaar met ramme afkomstig van die Merino stoet, waar die ooilammers op 12 maande geklas word. Baie streng seleksie word toegepas om ’n hoë standaard te handhaaf. Die hammertjies gaan na die hammelboerdery.

Die 2de seleksie ooie word gepaar met Dorper- en Wit Dorper ramme. Hierdie is ’n gesogte kruising, aangesien die lammers vinnig groei en dus vinnig gereed is vir die mark. Alle basterlammers word verkoop vir slagdoeleindes.

Die hammelboerdery word gebruik om bergagtige veldtoestande te benut. Hulle word op 2-jarige ouderdom verkoop. Hammels word as lammers ook geklas en alle swak groeiers word verkoop om te verseker dat slegs die sterkste lammers agterbly.

Die boerdery het ’n 8-maande skeerinterval met ’n A-lengte wol. Die skeersel het ’n hoë skoonopbrengs en produseer wol van 21.3 mikron. Die boerdery verkies ’n 8-maande interval, aangesien te veel verwering plaasvind met 12 maande wolgroei.

Om die risiko ten opsigte van wisseling van wolpryse te verminder word die Merino kudde in 2 groepe verdeel, wat 8-maandeliks geskeer word, wat beteken dat daar elke 4 maande ’n skeersel is. Dit het ook ’n positiewe bydrae tot die kontantvloei van die besigheid.