Select your language

Angora

Angora
Hierdie unieke ras word hoofsaaklik gebruik vir optimale benutting van Karooveld. Skape en bokke wei op verskillende hoogtes, wat beteken dat die Kasteel Angora en skape nie mekaar se veld eet nie.

Daarom word die Angoras nie gesien as ’n bedreiging vir die skaap nie.

Wiese Besigheids Trust lewer ’n hoë kwaliteit van Kasteel Angora pels. Dit is goeie skoonopbrengs en die jonger bokkies se pels is van uitstekende gehalte. Daar word twee keer per jaar geskeer en dit lewer ’n goeie inkomste vir die besigheid.